Ong Bùn

Ong bùn thuộc họ ong tò vò là loài ong thường thấy ở Việt Nam. Nhiều loài làm tổ bằng cách đào hang trong đất nhưng có nhiều loài xây tổ bằng bùn hoặc một chi gồm các loài xây tổ bằng keo trên vật khác.

Ong bùn thường làm tổ bằng bùn đất ẩm, sau đó chúng nắn thành tổ hình nhộng. Tổ ong bùn thường xuất hiện trong nhà. Trong tổ có nhiều loại côn trùng được ong mẹ bỏ vào làm thức ăn cho ấu trùng ong sau này.


0 Comments:

Đăng nhận xét